NAŠA TECHNIKA

Pri našej každodennej práci využívame špeciálne pohrebné vozidlá, ktoré sú vybavené chladiacim zariadením a zodpovedajú všetkým požiadavkám vyplývajúcim zo zákona o pohrebníctve č.131/2010 Z.z Pohrebné vozidlá sú upravené tak, aby prevoz zosnulého prebehol dôstojne a na požadovanej úrovni.

Ako prvá a jediná súkromná pohrebná služba v Prešove máme vybudované súkromné chladiace zariadenie pre dočasné uloženie zosnulých v Prešove a tiež aj v Sabinove. Naša pohrebná služba má k dispozícii kompletné technické vybavenie ako v Prešove tak aj v Sabinove a neprevážame zosnulých z okresu do okresu, tak ako to robia iní, len preto, že nemajú k dispozícii chladiace zariadenie v príslušnej prevádzke. Taktiež máme na obidvoch prevádzkach aj mraziace zariadenie, ktoré využívame hlavne vtedy, ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov.
Preto sa zaujímajte a presvedčte sa , kde je Váš zosnulý dočasne uložený - do doby pohrebu. Všetky budovy máme chránené kamerovým systémom a chladiace a mraziace zariadenie je chránené pri prípadnom výpadku elektrickej energie signalizáciou GSM – správou hovorenou cez mobilné telefóny. Je absolútne vylúčené zlyhanie tohto chladiaceho a mraziaceho zariadenia.

Sledujeme trendy a novinky v celej Európe. My zásadne nepreberáme a nekopírujeme novinky od konkurencie, máme vlastné nápady a ciele. Jeden z týchto nápadov bol aj pohrebný stan, ktorý sme ako prvá pohrebná služba v Prešove a v Sabinove a vlastne aj v celom regióne začali používať pri pohrebných obradoch. Pohrebný stan postavený nad hrobovým miestom vytvára elegantný vzhľad hrobového miesta a zároveň chráni pripravené hrobové miesto pred dažďom, snehom, silným slnkom v čase pochovávania.

Pri ukladaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo do hrobky, pohrebná služba GLÓRIA s.r.o. ako prvá pohrebná služba v Prešove a prešovskom regióne ponúkla- -zaviedla do praxe a využíva nový, moderný a dôstojný spôsob pochovávania. Je to automatický spúšťací rám , ktorý slúži na automatické, elegantné a tiché spustenie truhly so zosnulým do hrobu. Nový spôsob pochovávania je vhodný hlavne pri nových hrobových miestach. Týmto novým spôsobom pochovávania zabezpečujeme pozostalým dôstojné a kontrolované automatické spustenie truhly do hrobu.

Naša spoločnosť začala ako prvá vyrábať na vlastnom zariadení kovové tabuľky na drevený kríž pre označenie hrobového miesta, kde je okrem mena a dátumov možnosť si vybrať z predlohy nábožensky motív čiernobiely alebo farebný. Pre označenie truhly alebo urny vyrábame menšie štítky vhodné pre toto označenie vo farbe zlatej alebo striebornej s čiernym písmom.

Súčasťou pri objednávaní pohrebu u nás je aj okamžité vyhotovenie smútočného oznámenia – na počkanie. To nám umožňuje špeciálny počítačový program. Pozostalým je k dispozícii katalóg, ktorý im pomôže pri výbere samotného tlačiva – vzoru parte, ďalej vhodných textov, smútočných symbolov, veršíkov a iné. Smútočné oznámenie je možné vytvoriť individuálne pre každého podľa vášho želania. Súčasťou našich služieb je aj výroba parte s farebnou alebo čiernobielou fotografiou, čiernych, zlatých alebo strieborných symbolov viery a tiež parte špeciálne tónované na farebnom papieri.

Pozrite si našu galériu

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Glória s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.