AKO POSTUPOVAŤ

Ak vás odchod blízkeho zaskočí a neviete čo robiť a na koho sa obrátiť, prečítajte si tento návod.

ČO OD VÁS BUDEME POTREBOVAŤ

Glória - Ako postupovať - Občiansky preukaz zosnulého

Občiansky preukaz zosnulého

Glória - Ako postupovať - Občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu

Občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu

Glória - Ako postupovať - Fotografia zosnulého

Fotografia zosnulého (smútočné oznámenie)

Glória - Ako postupovať - Oblečenie pre zosnulého

Oblečenie pre zosnulého

AK ÚMRTIE NASTALO...

▫ Kontaktovať lekársku pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie. Lekár vykoná obhliadku mŕtveho tela, zároveň vyplní Listy o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. V týchto listoch vyplní aj informáciu o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie v zákonnej lehote).

▫ Ak je obhliadajúcim lekárom nariadená pitva, vtedy je lekár povinný telefonicky vyzvať zmluvnú pohrebnú službu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v tomto prípade pohrebnú službu GLÓRIA s. r. o. Prešov, ktorá vykoná prevoz zosnulého na Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko v Prešove. Vtedy je prevoz a úkony spojené s prevozom hradené UDZS. Vy neplatíte nič.

Glória - Ak úmrtie nastalo doma

Budete kontaktovaní personálom nemocnice, ktorý vám poskytne informácie o úmrtí a mieste kde bol zosnulý prevezený.

(Po uplynutí dvoch hodín od úmrtia je zosnulý z oddelenia prevezený zdravotníckym personálom na patológiu, kde je uložený až do prevzatia pohrebnou službou, ktorú ste si sami vybrali.)

▫ BEZ OHĽADU NA TO ČI JE V NEMOCNICI NARIADENÁ PITVA ALEBO POCHOVANIE V ZÁKONNEJ LEHOTE VOLAJTE POHREBNÚ SLUŽBU GLÓRIA – NON STOP SLUŽBA 0915 04 04 02. ZOSNULÉHO PREVEZIEME Z PATOLÓGIE DO NÁŠHO SÚKROMNÉHO CHLADIACEHO ZARIADENIA V PREŠOVE, KDE BUDE ZOSNULÝ DÔSTOJNE ULOŽENÝ AŽ DO DOBY POHREBU.

Glória - Ak úmrtie nastalo v nemocnici

Personál zariadenia pre seniorov vás bude kontaktovať a informovať o úmrtí vášho blízkeho a poskytnú vám všetky potrebné informácie (postup zhodný ako pri úmrtí v nemocnici).

Glória - Ak úmrtie nastalo v zariadení pre seniorov

▫ Kontaktovať lekársku pohotovosť a políciu (tel. číslo 112, prípadne 155 alebo 158) a oznámiť úmrtie.
▫ Tieto orgány určia ďalší postup na základe vyhodnotenia situácie.
▫ Obhliadajúci lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu.
▫ Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu ohľadom dohodnutia prevozu zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenie a vybavenia pohrebných náležitosti.


● Naša spoločnosť sa nachádza na ul. Moyzesova 66 Prešov pri hlavnom cintoríne, kde dohodneme ostatné náležitosti týkajúce sa poslednej rozlúčky a to vybavenie matričných dokladov, obliekanie a úprava zosnulého, dátum, hodina pohrebu, výber truhly, kvetinové dary, hrobové miesto, vykopanie hrobu a ďalšie.


● Ponúkame vám však aj možnosť využiť vybavenie pohrebu u vás doma – v domácom prostredí, kde vás navštívi náš odborný referent a dohodne s vami všetky náležitosti týkajúce sa poslednej rozlúčky.
Stačí zavolať na NON STOP linku 0915 04 04 02

Glória - Ak úmrtie nastalo za nezvyčajných okolností

Pohrebná služba Glória zabezpečuje prepravu zosnulých ako na Slovensku tak aj v zahraničí. K preprave zosnulých v zahraničí využívame vlastné špeciálne pohrebné vozidlá. V prípade medzikontinentálnych prevozov využívame renomované letecké spoločnosti. Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme všetky formality nutné k preprave zosnulého, vrátane úmrtného listu, úmrtného pasu a ďalších náležitosti. Bližšie informácie
- tel. číslo pre zahraničné prevozy : NON STOP +421 908 461 222

Glória - Ak úmrtie nastalo v zahraničí

Pozrite si naše služby

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Glória s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.