Vybavenie úmrtnej matriky

 

Vybavenie úmrtnej matriky ( úmrtný list, list o prehliadke mŕtveho, ktorý bude potvrdený matričným úradom a žiadosť o príspevok na pohreb )